Bài 2 trang 37 SGK Hóa học 12

Khi đốt cháy hoàn toàn một tập hợp chất hữu cơ thu được hỗn hợp khí...

Quảng cáo

Đề bài

Khi đốt cháy hoàn toàn một tập hợp chất hữu cơ thu được hỗn hợp khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ mol là 1 : 1. Chất này có thể lên men rượu. Chất đó là chất nào trong các chất sau?

A. Axit axetic;                      B. Glucozơ;

C. Saccarozơ;                      D. Fructozơ.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết PTHH khi đốt cháy các chất

Lời giải chi tiết

Khi đốt cháy: nH2O = nCO2 = 1 : 1 → hợp chất đó có dạng CnH2nOm

Mà chất này có thể lên men rượu → chất đó phải là glucozơ

PTHH:

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Đáp án B

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài