Bài 2 trang 165 SGK Hóa học 12

Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt ba mẫu hợp kim sau :

Quảng cáo

Đề bài

Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt ba mẫu hợp kim sau :

Al - Fe ;Al - Cu và Cu - Fe.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào tính chất hóa học khác nhau giữa các kim loại để chọn thuốc thử phân biệt được các chất

Lời giải chi tiết

-Lấy mỗi mẫu 1 ít cho ra các ống nghiệm khác nhau và đánh số thứ tự tương ứng.

-Cho lần lượt dung dịch HCl dư vào 3 mẫu:

+ Mẫu nào có khí thoát ra và kim loại tan hết là mẫu chứa Al - Fe.

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

+ Mẫu nào có khí thoát ra, vẫn còn chất rắn không tan là mẫu chứa Al - Cu và Fe- Cu ( Do Cu là kim loại đứng sau H trong dãy điện hóa nên không phản ứng với HCl) 

- Cho dung dịch NaOH dư vào mẫu Al - Cu và Fe - Cu

+ Mẫu kim loại nào có khí H2 thoát ra là Al - Cu

Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + 3/2H2

+ Mẫu còn lại không có hiện tượng gì là Fe - Cu.

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close