Bài 2 trang 159 SGK Hóa học 12

Cho 19,2 gam kim loại M tác dụng với dung dịch...

Quảng cáo

Đề bài

Cho 19,2 gam kim loại M tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 4,48 lít khí  duy nhất NO(đktc). Kim loại M là :

A.Mg                                        B.Cu.

C.Fe.                                        D.Zn.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cách 1: Viết phương trình hóa học, tính toán theo PTHH

Cách 2: Bảo toàn electron

Lời giải chi tiết

Cách 1:

Ta có \({n_{NO}} = {{4,48} \over {22,4}} = 0,2mol\) 

3M + 4HNO3  → 3M(NO3)n+ nNO + 2H2O. 

\({n_M} = \dfrac{3}{n}{n_{NO}} = \dfrac{{0,6}}{n}(mol)\)

=>MM = m : n = 19,2 : 0,6/n = 32n ⟹ Chỉ có n = 2 thì MM = 64. Vậy M là Cu.

Đáp án B

Cách 2: 

M   – ne → M+n                                           N+5 +3e → NO

\(\dfrac{{0,6}}{n}\)← 0,6                                                            0,6←0,2

\({M_M} = \dfrac{{19,2}}{{\dfrac{{0,6}}{n}}} = 32n\)

Cho n chạy các giá trị 1,2,3 thì thấy n = 2 => M = 64 (Cu) (thỏa mãn)

Đáp án B

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close