Bài 2 trang 141 SGK Hóa học 12

Cấu hình electron nào sau đây là của...

Quảng cáo

Đề bài

Cấu hình electron nào sau đây là của Fe3+ ?

A.[Ar]3d6    ;                                  B.[Ar]3d5  ;

C. [Ar]3d ;                                   D.[Ar]3d3.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết cấu hình electron của Fe

=> Cấu hình elctron của  Fe3+ sẽ bỏ đi 3e lớp ngoài cùng

Lời giải chi tiết

Cấu hình e của Fe (Z = 26): [Ar]3d64s2

Fe -> Fe3+ + 3e=> Cấu hình electron của Fe3+ ( Fe mất đi 3e) là: [Ar]3d5

Đáp án B

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 31. Sắt
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài