Bài 2 trang 134 SGK Hóa học 12

Nhôm không tan trong dung dịch nào sau đây?

Quảng cáo

Đề bài

Nhôm không tan trong dung dịch nào sau đây?

A. HCl;                                                      B. H2SO4;

C. NaHSO4;                                               D. NH3.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào tính chất hóa học của Al để trả lời

Lời giải chi tiết

Nhôm không tan trong dung dịch NH3. Các dung dịch còn lại Al phản ứng theo phương trình

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

2Al + 6NaHSO4→ 3Na2SO4 + Al2(SO4)3 + 3H2

Đáp án D

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close