Bài 1 trang 92 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy cho một thí dụ về mạng tinh thể kim loại và cho biết liên kết trong tinh thể kim loại được tạo thành như thế nào?

Quảng cáo

Đề bài

Hãy cho một thí dụ về mạng tinh thể kim loại và cho biết liên kết trong tinh thể kim loại được tạo thành như thế nào?

Lời giải chi tiết

Mạng tinh thể kim loại natri là mạng lập phương tâm khối. Lực liên kết trong tinh thể kim loại được hình thành bằng lực hút tĩnh điện giữa các ion dương kim loại ở nút mạng tinh thể với các electron hóa trị chuyển động tương đối tự do.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 23: Liên kết kim loại
Gửi bài