Bài 2 trang 92 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy kể những kiểu mạng tinh thể phổ biến của kim loại. Cho thí dụ.

Hãy kể những kiểu mạng tinh thể phổ biến của kim loại. Cho thí dụ.

Giải

Những mạng tinh thể phổ biến của kim loại là:

+ Mạng lập phương tâm khối: mạng tinh thể kim loại natri.

+ Mạng lập phương tâm diện: mạng tinh thể kim loại canxi.

+ Mạng lục phương: mạng tinh thể kim loại coban.

loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 23: Liên kết kim loại
?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải