Bài 2 trang 92 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy kể những kiểu mạng tinh thể phổ biến của kim loại. Cho thí dụ.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Hãy kể những kiểu mạng tinh thể phổ biến của kim loại. Cho thí dụ.

Giải

Những mạng tinh thể phổ biến của kim loại là:

+ Mạng lập phương tâm khối: mạng tinh thể kim loại natri.

+ Mạng lập phương tâm diện: mạng tinh thể kim loại canxi.

+ Mạng lục phương: mạng tinh thể kim loại coban.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 23: Liên kết kim loại
Gửi bài tập - Có ngay lời giải