Bài 4 trang 92 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Dựa vào bảng 3.1, hãy cho biết kiểu cấu trúc mạng tinh thể của các kim loại: Cu, Na, Co, Mg, Al.

Dựa vào bảng 3.1, hãy cho biết kiểu cấu trúc mạng tinh thể của các kim loại: Cu, Na, Co, Mg, Al.

Giải

+ Cu, Al: Mạng lập phương tâm diện.

+ Co, Mg: Mạng lục phương.

+ Na: Mạng lập phương tâm khối.

loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 23: Liên kết kim loại
?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải