Bài 1 trang 91 SGK Hóa học 8

Chọn các từ thích hợp trong khung, điền vào chỗ trống trong các câu sau đây :

Quảng cáo

Đề bài

Chọn các từ thích hợp trong khung, điền vào chỗ trống trong các câu sau đây :

Nguyên tố;

Oxi;

Hợp chất;

Oxit ; hai

Oxit là …………….của……………….nguyên tố trong đó có một ……………….là……………….Tên của oxit là tên…………………cộng với từ ……………….

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết về oxit Tại đây 

Lời giải chi tiết

Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tốoxi. Tên của oxit là tên nguyên tố cộng với từ oxit.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 26. Oxit
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài