Bài 1 trang 90 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Số oxi hóa của nitơ trong

Quảng cáo

Đề bài

Số oxi hóa của nitơ trong \(NH_4^ + ,NO_2^ - \) và \(HN{O_3}\) lần lượt là:

A. +5, -3, +3

B. -3, +3, +5

C. +3, -3, +5

D. +3, +5, -3

Lời giải chi tiết

- Trong \(NH_4^ + :\,\,\,x + 4 =  + 1 \Rightarrow x =  - 3.\)

- Trong \(NO_2^ - :\,\,\,x - 4 =  - 1 \Rightarrow x =  + 3.\)

- Trong \(HN{O_3}:\,\,\,x + 3\left( { - 2} \right) + 1 = 0 \Rightarrow x =  + 5.\)

Chọn B.

loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 22: Hóa trị và số oxi hóa
Quảng cáo
list
close
Gửi bài