Bài 2 trang 90 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Số oxi hóa của kim loại của Mn, Fe trong

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Số oxi hóa của kim loại của Mn, Fe trong \(FeC{l_3}\), S trong \(S{O_3}\), P trong \(PO_4^{3 - }\) lần lượt là:

A. 0, +3, +6, +5

B. 0, +3, +5, +6

C. +3, +5, 0, +6

D. +5, +6, +3, 0.

Giải

- Số oxi hóa của Mn (đơn chất bằng 0).

- Số oxi hóa của Fe trog FeCl3 bằng +3.

- Số oxi hóa của S trong SO3: \(x + 3\left( { - 2} \right) =  0\Rightarrow x =  + 6.\)

- Số oxi hóa của P trong \(PO_4^{3 - }\) là: \(+5\)

Chọn A.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 22: Hóa trị và số oxi hóa
Gửi bài tập - Có ngay lời giải