Bài 1 trang 82 SGK Hoá học 12

Hãy cho biết vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn?

Quảng cáo

Đề bài

Hãy cho biết vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức đã học phần I. Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn 

Lời giải chi tiết

Trong bảng tuần hoàn có tới gần 90 nguyên tố kim loại, chúng có mặt ở:

- Nhóm IA (trừ hiđro), nhóm IIA, nhóm IIIA (trừ bo) và một phần của các nhóm IVA, VA, VIA.

- Các nhóm B (từ IB đến VIIIB).

- Họ lantan và actini, được xếp riêng thành hai hàng ở cuối bảng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close