Bài 1 trang 70 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Các nguyên tử liên kết với nhau thành phân tử để:

Quảng cáo

Đề bài

Các nguyên tử liên kết với nhau thành phân tử để:

A. Chuyển sang trạng thái có năng lượng thấp hơn

B. có cấu hình electron của khí hiếm

C. có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 2e hoặc 8e.

D. chuyển sang trạng thái có năng lượng cao hơn.

Đáp án nào sai?

Lời giải chi tiết

Chọn D.

loigiaihay.com

Quảng cáo
close