Bài 1 trang 58 SGK Hóa học 12

Dung dịch chất nào dưới đây làm đổi màu quỳ tím thành xanh ?

Quảng cáo

Đề bài

Dung dịch chất nào dưới đây làm đổi màu quỳ tím thành xanh ?

A. C6H5NH2;

B. H2N-CH2-COOH;

C. CH3CH2CH2NH2;

D. 

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Đáp án C

C2H5NH2 có tính bazơ nên không phản ứng với NaOH

C2H5NH2 làm quỳ tím chuyển màu xanh

Phản ứng với axit tạo muối

C2H5NH2 + HCl \( \to\) C2H5NH3Cl

2C2H5NH2 + H2SO4 \( \to\) (C2H5NH3)2SO4

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close