Bài 1 trang 58 SGK Hóa học 11

Cho các mẫu phân đạm sau đây:

Quảng cáo

Đề bài

Cho các mẫu phân đạm sau đây: amoni sunfat , amoni clorua, natri nitrat. Hãy dùng các thuốc thử thích hợp để phân biệt chúng. Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã dùng.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Có thể dùng các thuốc thử: dung dịch kiềm (NaOH) và dung dịch BaCl2, để nhận biết các chất (NH4)2SO4, NH4Cl, NaNO3.

Lời giải chi tiết

+ Cách 1:

Ta hòa tan một ít mẫu các phân đạm vào nước thì được 3 dung dịch muối: (NH4)2SO4, NH4Cl, NaNO3. Cho từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào từng dung dịch:

+ Nếu thấy dung dịch nào có khí bay ra có mùi khai và xuất hiện kết tủa trắng là (NH4)2SO4

(NH4)2SO4 + Ba(OH)2 \( \to\) BaSO4 + 2NH3 + 2H2O

+ Nếu thấy dung dịch nào có khí bay ra có mùi khai là NH4Cl

2NH4Cl + Ba(OH)2 \( \to\) BaCl2 + 2NH3 + 2H2O

+ Dung dịch không có hiện tượng gì là NaNO3

 

+ Cách 2:

Lấy mỗi mẫu phân đạm 1 ít, cho ra các ống nghiệm khác nhau và đánh số thứ tự tương ứng:

Cho lần lượt các mẫu thuốc thử vào các ống nghiệm trên ta có bảng sau:

 

Amoni sunfat (NH4)2SO4

Amoni clorua (NH4Cl)

Natri nitrat (NaNO3)

dd NaOH

Khí NH3

mùi khai (1)

Khí NH3

mùi khai (2)

Không có hiện tượng gì

Nhận ra NaNO3

dd BaCl2

BaSO4 kết tủa trắng (3)

Đó là (NH4)2SO4

Không có hiện tượng gì. Đó là NH4Cl

 

NaOH + (NH4)2SO4 → Na2SO4 + NH↑ + H2O

NaOH + NH4Cl → NaCl + NH3↑ + H2O

BaCl2 + (NH4)2SO4 → BaSO4↓ + 2NH4Cl

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close