Bài 2 trang 58 SGK Hóa học 11

Từ không khí, than, nước và các chất xúc

Quảng cáo

Đề bài

Từ không khí, than, nước và các chất xúc tác cần thiết, hãy lập sơ đồ điều chế phân đạm NH4NO3.

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để điều chế phân đạm NH4NO3 cần phải có NH3 và HNO3.

Có thể điều chế theo sơ đồ sau:

 
Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

\(\begin{gathered}
2{H_2}O\xrightarrow[{MN}]{{DP}}2{H_2} + {O_2} \hfill \\
3{H_2} + {N_2}\underset{{}}{\overset{{t,p,xt}}{\longleftrightarrow}}2N{H_3} \hfill \\
{N_2} + {O_2}\xrightarrow[{ho\,quang\,dien}]{{3000C}}2NO \hfill \\
2NO + {O_2}\xrightarrow{{}}2N{O_2} \hfill \\
4N{O_2} + {O_2} + 2{H_2}O\xrightarrow{{}}4HN{O_3} \hfill \\
HN{O_3} + N{H_3}\xrightarrow{{}}N{H_4}N{O_3} \hfill \\
\end{gathered} \)

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close