Bài 3 trang 58 SGK Hóa học 11

Một loại quặng photphat có chứa

Quảng cáo

Đề bài

Một loại quặng photphat có chứa 35% Ca3(PO4)2. Hãy tính hàm lượng phần trăm P2O5 có trong quặng trên.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cứ 1 mol Ca3PO4 ( hay có thể viết 3CaO.P2O5) thì có 1 mol P2O5

Hay 310 gam Ca3PO4 thì có 142 gam P2O5

Vậy 350 gam Ca3POthì có x gam P2O5

=> x =? => phần trăm khối lượng của P2O5 có trong 1000 gam quặng là = ?

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Trong 1000 gam quặng có 1000.35% = 350 gam \(Ca_3(PO_4)_2\)

\( =  > x = \dfrac{{350.142}}{{310}} = 160,3(gam)\) 

Vậy phần trăm khối lượng của P2O5 có trong 1000 gam quặng là: \(\% {P_2}{O_5} = \dfrac{{160,3}}{{1000}}.100\%  = 16,03\,\% \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close