Quảng cáo
 • pic

  Lý thuyết Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên

  Dầu mỏ là hỗn hợp phức tạp ...

 • pic

  Bài 1 trang 169 sgk hóa học 11

  Giải bài 1 trang 169 SGK Hóa học 11. Hãy cho biết thành phần dầu mỏ. Tại sao dầu mỏ không co nhiệt đọ sôi nhất định?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 2 trang 169 sgk hóa học 11

  Giải bài 2 trang 169 SGK Hóa học 11. Khí thiên nhiên, khí dầu mỏ, khí lò cốc là gì ? Nêu thành phần chính của mỗi loại khí này và ứng dụng của nó.

 • pic

  Bài 3 trang 169 sgk hóa học 11

  Giải bài 3 trang 169 SGK Hóa học 11. Trình bày tóm tắt quy trình chưng cất dầu mỏ , các phân đoạn và ứng dụng của chúng. Có mấy loại than chính?

 • pic

  Bài 4 trang 169 SGK hóa học 11

  Giải bài 4 trang 169 SGK Hóa học 11. Một loại khí thiên nhiên có thành phần phần trăm về thể tích các khí như sau...

Gửi bài Gửi bài