Bài 4 trang 58 SGK Hóa học 11

Để sản xuất một lượng phân bón amophot đã dùng

Quảng cáo

Đề bài

Để sản xuất một lượng phân bón amophot đã dùng hết 6,000.103 mol H3PO4.

a) Tính thể tích khí ammoniac (đktc) cần dùng, biết rằng loại amophot này có tỉ lệ về số mol nNH4H2PO4: n(NH4)HPO4 = 1 : 1.

b) Tính khối lượng amophot thu được.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết PTHH xảy ra, tính số mol các muối thu được theo số mol của H3PO4.

PTHH: 2H3PO4      +     3NH3     →    (NH4)HPO4    +    NH4H2PO4

Lời giải chi tiết

H3PO4 + NH3 → NH4H2PO4

H3PO4 + 2NH3 → (NH4)2 HPO4

a) Thể tích khí ammoniac (đktc) cần dùng:

9000 x 22,40 = 20,16 x 104 (lít)

b) Tính khối lượng amophot thu được:

m(NH4)2 HPO4   +  mNH4H2PO4     = 3000 . (132,0 + 115,0) = 7,410 . 105 gam = 741,0 kg

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close