Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 137 sgk hóa học 11

  Giải bài 1 trang 137 SGK Hóa học 11. Viết các phương trình hóa học minh họa:

 • pic

  Bài 2 trang 138 sgk hóa học 11

  Giải bài 2 trang 138 SGK Hóa học 11. Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt ba bình đựng ba khí riêng biệt là metan, etilen và cacbonic.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 138 sgk hóa học 11

  Giải bài 3 trang 138 SGK Hóa học 11. Viết phương trình hóa học của các phản ứng thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau:

 • pic

  Bài 4 trang 138 sgk hóa học 11

  Giải bài 4 trang 138 SGK Hóa học 11. Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế: 1,2 – đicloetan; 1,1 – đicloetan từ etan và các chất vô cơ cần thiết

 • pic

  bài 5 trang 138 sgk hóa học 11

  Giải bài 5 trang 138 SGK Hóa học 11. Cho 4,48 lít khí gồm metan và etilen đi qua dung dịch brom dư, thấy dung dịch nhạt màu và còn 1,12 lít khí thoát ra.

 • pic

  bài 6 trang 138 sgk hóa học 11

  Giải bài 6 trang 138 SGK Hóa học 11. Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế polibuta – 1,3 – đien từ but-1-en

 • pic

  Bài 7 trang 138 sgk hóa học 11

  Giải bài 7 trang 138 SGK Hóa học 11. Đốt cháy hoàn toàn 5,40g ankadien liên hợp X thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc). Công thức nào sau đây là công thức cấu tạo của X

Gửi bài Gửi bài