Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 135 sgk hóa học 11

  Giải bài 1 trang 135 SGK Hóa học 11. Thế nào là ankadien, ankadien liên hợp? Viết công thức cấu tạo và tên gọi các ankadien liên hợp có công thức phân tử C4H6,C5H8.

 • pic

  Bài 2 trang 135 sgk hóa học 11

  Giải bài 2 trang 135 SGK Hóa học 11. Viết các phương trình hóa học 9 ở dạng công thức cấu tạo) của các phản ứng xảy ra khi:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 135 sgk hóa học 11

  Giải bài 3 trang 135 SGK Hóa học 11. Oxi hóa hoàn toàn 0,68 gam ankadien X thu được 1,12 lít CO2(đktc).

 • pic

  Bài 4 trang 135 sgk hóa học 11

  Giải bài 4 trang 135 SGK Hóa học 11. Khi cho buta -1,3 – đien tác dụng với H2 ở nhiệt độ cao, có Ni làm xúc tác, có thể thu được.

 • pic

  Bài 5 trang 135 sgk hóa học 11

  Giải bài 5 trang 136 SGK Hóa học 11. Hợp chất nào sau đây cộng hợp H2 tạo thành isopentan?

Gửi bài Gửi bài