Bài 1 trang 44 SGK Hóa học 12

Thứ tự tăng dần lực bazơ được xếp theo dãy

Quảng cáo

Đề bài

Có 3 hóa chất sau đây: Etylamin, phenylamin và amoniac. Thứ tự tăng dần lực bazơ được xếp theo dãy

A. amoniac < etylamin < phenylamin.

B. etylamin < amoniac < phenylamin.

C. phenylamin < amoniac < etylamin.

D. phenylamin < etylamin < amoniac.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lực bazo của các amin: Amin thơm < amniac < amin no

Lời giải chi tiết

Đáp án C. phenylamin < amoniac < etylamin.

Cần nhớ: Gốc đẩy electron làm tăng tính bazơ, gốc hút electron làm giảm tính bazơ. Càng nhiều gốc đẩy e thì tính bazơ càng mạnh và ngược lại càng nhiều gốc hút e thì tính bazơ càng yếu.

Do đó ta có thứ tự tính bazơ tăng dần như sau:

amin bậc III hút e < amin bậc II hút e < amin bậc I hút e < \(NH_3\) < amin bậc I đẩy e < amin bậc II đẩy e < amin bậc III đẩy e

Nhóm đẩy: Những gốc ankyl (gốc hyđrocacbon no): \(CH_3\)-, \(C_2H_5\)-, iso propyl …

Các nhóm còn chứa cặp e chưa liên kết: -OH (còn 2 cặp), -\(NH_2\) (còn 1 cặp)….

Nhóm hút: tất cả các nhóm có chứa liên kết π, vì liên kết π hút e rất mạnh.

Những gốc hydrocacbon không no: \(CH_2=CH\)-, \(CH_2=CH-CH_2\)- …

Những nhóm khác chứa nối đôi như: -COOH (cacboxyl), -CHO (andehyt), -CO- (cacbonyl), -\(NO_2\) (nitro), ….

Các nguyên tố có độ âm điện mạnh: -Cl, -Br, -F (halogen)…

Loigiaihay.com

 • Bài 2 trang 44 SGK Hóa học 12

  Giải bài 2 trang 44 SGK Hóa học 12. Có thể nhận biết lọ đựng dung dịch CH3NH2 bằng cách nào trong các cách sau ?

 • Bài 3 trang 44 SGK Hóa học 12

  Giải bài 3 trang 44 SGK Hóa học 12. Viết công thức cấu tạo, gọi tên và chỉ rõ bậc của từng amin đồng phân có công thức phân tử sau:

 • Bài 4 trang 44 SGK Hóa học 12

  Giải bài 4 trang 44 SGK Hóa học 12. Trình bày phương pháp hóa học để tách riêng từng chất trong mỗi hỗn hợp sau đây:

 • Bài 5 trang 44 SGK Hóa học 12

  Giải bài 5 trang 44 SGK Hóa học 12. Hãy tìm phương pháp hóa học để giải quyết hai vấn đề sau:

 • Bài 6 trang 44 SGK Hóa học 12

  Giải bài 6 trang 44 SGK Hóa học 12. Tính thể tích nước brom cần dùng để điều chế 4,4 gam tribromanilin.

Quảng cáo
close