Bài 1 trang 41 SGK Hóa học 8

Hãy tính hóa trị của đồng Cu...

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tính hóa trị của đồng Cu, photpho P, silic Si và sắt Fe trong các công thức hóa học sau: Cu(OH)2, PCl5, SiO2, Fe(NO3)3.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*CTTQ: \({{\overset{a}{\mathop{A}}\,}_{x}}{{\overset{b}{\mathop{B}}\,}_{y}}~\to \text{ }ax\text{ }=\text{ } by\)  với x, y, a, b là các số nguyên

*Quy tắc: Trong CTHH, tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia. Quy tắc này đúng cho cả B là nhóm nguyên tử.

Lời giải chi tiết

Gọi hóa trị của các chất cần tính là a. Ta có:

\(\mathop {Cu}\limits^{a} {\mathop {(OH)}\limits^I _2} \to a = \frac{{2\,.\,I}}{1} = II\) 

Vậy Cu có hóa trị II.

\(\mathop P\limits^{a} {\mathop {Cl}\limits^I _5} \to a = \frac{{5\,.\,I}}{1} = V\)

Vậy P có hóa trị V.

\(\mathop {Si}\limits^{a} {\mathop O\limits^{II} _2} \to a = \frac{{2\,.\,II}}{1} = IV\)

Vậy Si có hóa trị IV.

\(\mathop {Fe}\limits^{a} {\mathop {(N{O_3})}\limits^I _3} \to a = \frac{{3\,.\,I}}{1} = III\)

Vậy Fe có hóa trị III.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close