Bài 1 trang 190 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử?

Quảng cáo

Đề bài

Chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử?

A. O3;

B. H2SO4;

C. H2S;

D. H2O2.

Lời giải chi tiết

Chọn D.

H2O2 thể hiện tính khử

2KMnO4 + 3H2SO4 + 5H2O2 \( \to\) 2MnSO4 + 5O2 + K2SO4 + 8H2O

H2O2 thể hiện tính oxi hóa

H2O2 + 2KI \( \to\) I2 + 2KOH

Đáp án A và B: O3, H2SO4 chỉ có tính oxi hóa

Đáp án C: H2S chỉ có tính khử

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 46: Luyện tập chương 6
Gửi bài