Bài 6 trang 191 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Trong phòng thí nghiệm, người ta có thể điều chế khí clo bằng những phản ứng sau:

Quảng cáo

Đề bài

Trong phòng thí nghiệm, người ta có thể điều chế khí clo bằng những phản ứng sau:

a) Dùng MnO2 oxi hóa dung dịch HCl đặc.

b) Dùng KMnO4 oxi hóa dung dịch HCl đặc.

c) Dùng H2SO4 đặc tác dụng với hỗn hợp NaCl và MnO2.

Hãy viết các phương trình hóa học.

Lời giải chi tiết

Các phương trình phản ứng điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 46: Luyện tập chương 6
Gửi bài