Bài 5 trang 191 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Nếu đốt Mg trong không khí rồi đưa vào bình đựng khí lưu huỳnh đioxit, nhận thấy có hai chất bột được sinh ra: bột A màu trắng và bột B màu vàng. Bột B không tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng, nhưng cháy được trong không khí, sinh ra khí C làm mất màu dung dịch kali penmanganat.

Quảng cáo

Đề bài

Nếu đốt Mg trong không khí rồi đưa vào bình đựng khí lưu huỳnh đioxit, nhận thấy có hai chất bột được sinh ra: bột A màu trắng và bột B màu vàng. Bột B không tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng, nhưng cháy được trong không khí, sinh ra khí C làm mất màu dung dịch kali penmanganat.

a) Hãy cho biết tên các chất A, B, C và giải thích.

b) Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã xảy ra.

Lời giải chi tiết

a) Tên các chất A, B, C: Chất A: MgO, chất B: S, chất C: SO2.

b) Các phản ứng:

\(\eqalign{  & 2Mg\left( r \right) + {O_2}\left( k \right)\,\,\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2MgO\left( r \right)  \cr  & 2Mg\left( r \right) + S{O_2}\left( k \right)\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2MgO\left( r \right) + S\left( r \right)  \cr  & S\left( r \right) + {O_2}\left( k \right)\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow S{O_2}\left( k \right) \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 46: Luyện tập chương 6
Gửi bài