Bài 1 trang 174 SGK Hóa học 12

Có 3 dung dịch, mỗi dung dịch

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Có 3 dung dịch, mỗi dung dịch chứa 1 cation sau: Ba2+, NH4+, Al3+. Trình bày cách nhận biết chúng.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào các phản ứng đặc trưng của cation để nhận biết ra chúng.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

- Lấy mỗi chất 1 ít cho ra các ống nghiệm khác nhau và đánh số thứ tự tương ứng

- Nhỏ lần lượt vào mỗi ống nghiệm từ từ từng giọt dung dich NaOH đến dư:

+ ống nghiệm nào có khí mùi khai thoát ra => chứng tỏ chứa NH4+

NH4+ + NaOH → Na+ + NH3 ↑ + H2O

+ ống nghiệm nào xuất hiện kết tủa trắng keo đến cực đại, sau đó kết tủa tan hoàn toàn => chứng tỏ chứa Al3+.

NaOH + Al3+ → Al(OH)3 ↓ + Na+

NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 + H2O

- Cho dd H2SO4 vào dung dịch còn lại, thấy có xuất hiện kết tủa trắng (không tan trong axit) => chứng tỏ chứa  Ba2+

\(SO_4^{2 - }\) + Ba2+ → BaSO4↓ 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close