Bài 1 trang 165 SGK Hóa học 12

Giải bài 1 trang 165 SGK Hóa học 12. Điền công thức hóa học của chất vào những chỗ trống và lập các phương trình hóa học sau :

Quảng cáo

Đề bài

Điền công thức hóa học của chất vào những chỗ trống và lập các phương trình hóa học sau :

a)Fe + H2SO4 (đặc) \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) SO2 ↑+ …

b)Fe + HNO(đặc) \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) NO2 ↑+ …

c)Fe + HNO3 (loãng) \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) NO↑ + …

d) FeS + HNO3 → NO↑ + Fe2(SO4)3 + …

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào các chất tham gia (gồm những nguyên tố nào) để viết sản phẩm ( chứa các nguyên tố như ban đầu)

Lời giải chi tiết

a) 2Fe + 6H2SO4 ( đặc) \(\xrightarrow{{{t^0}}}\)  Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O

b) Fe + 6HNO3 (đặc ) \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) Fe(NO3)3+ 3NO2↑ + 3H2O

c) Fe + 4HNO3 (loãng) \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) Fe(NO3)3 + NO ↑ + 2H2

d) 3FeS + 12HNO3 →Fe(NO3)3+Fe2(SO4)3+ 9NO↑ + 6H2O

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài