Bài 1 trang 163 SGK Địa lí 10

Giải bài tập 1 trang 163 SGK Địa lí 10

Quảng cáo

Đề bài

Thế nào là sự phát triển bề vững?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tổng hợp.

Lời giải chi tiết

Phát triển bền vững là phát triển để thỏa mãn các nhu cầu của hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng những nhu cầu của thế hệ tương lai. Phát triển bền vững hướng tới sự cân bằng giữa các mặt kinh tế - xã hội và môi trường.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close