Bài 1 - Trang 151 - SGK Địa lí 8

Đặc trưng khí hậu của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là gì?

Quảng cáo

Đề bài

Đặc trưng khí hậu của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết phần Một miền nhiệt đới gió mùa nóng quanh năm, có mùa khô sâu sắc.

Lời giải chi tiết

Khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình nóng quanh năm.

- Chế độ nhiệt:

+ Nhiệt độ trung bình năm cao (25 - 27°C), tổng lượng nhiệt lớn hơn 9000°C.

+ Biên độ nhiệt năm nhỏ từ 3 - 7°C.

- Ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc rất yếu và chỉ biểu hiện trên phạm vi hẹp (khu vực duyên hải Nam Trung Bộ) gây ra mưa lớn vào thu đông.

- Chế độ mưa không đồng nhất.

+ Duyên hải Nam Trung Bộ có mùa khô kéo dài, mùa mưa đến muộn, tập trung trong thời gian ngắn.

+ Nam Bộ và Tây Nguyên mùa mưa kéo dài 6 tháng, chiếm 80% lượng mưa cả năm, mùa khô thiếu nước nghiêm trọng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close