Bài 1 trang 149 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Đổ dung dịch AgNO3 lần lượt vào 4 dung dịch : NaF, NaCl, NaBr và NaI thì thấy :

Quảng cáo

Đề bài

Đổ dung dịch AgNO3 lần lượt vào 4 dung dịch : NaF, NaCl, NaBr và NaI thì thấy :

A. Cả 4 dung dịch đều tạo ra kết tủa.

B. Có 3 dung dịch tạo ra kết tủa và 1 dung dịch không tạo ra kết tủa.

C. Có 2 dung dịch tạo ra kết tủa và 2 dung dịch không tạo ra kết tủa.

D. Có 1 dung dịch tạo ra kết tủa và 3 dung dịch không tạo ra kết tủa.

Tìm phương án đúng.

Lời giải chi tiết

Chọn B.

AgF là muối tan nên chỉ có 3 dung dịch xảy ra phản ứng tạo kết tủa

AgNO3 + NaCl \( \to\) AgCl + NaNO3

AgNO3 + NaBr \( \to\) AgBr + NaNO3

AgNO3 + NaI \( \to\) AgI + NaNO3

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 37 : Luyện tập chương 5
Gửi bài