Bài 4 trang 149 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Chia một dung dịch nước brom có màu vàng thành hai phần. Dẫn khí A không màu đi qua phần một thì dung dịch mất màu. Dẫn khí B không màu đi qua phần hai thì dung dịch sẫm màu hơn. Hãy cho biết khí A và khí B có thể là những chất gì ? Viết các phương trình hóa học.

Chia một dung dịch nước brom có màu vàng thành hai phần. Dẫn khí A không màu đi qua phần một thì dung dịch mất màu. Dẫn khí B không màu đi qua phần hai thì dung dịch sẫm màu hơn.

Hãy cho biết khí A và khí B có thể là những chất gì ? Viết các phương trình hóa học.

Giải

Khí A : \(S{O_2}\) , khí B: HI.

Phần I: \(S{O_2} + B{r_2} + 2{H_2}O\,\, \to \,\,2HBr + {H_2}S{O_4}\)

Phần II : \(B{r_2} + 2HI\,\, \to \,\,2HBr + {I_2} \downarrow \)

loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 37 : Luyện tập chương 5
?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải