Bài 2 trang 149 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Có ba bình không ghi nhãn, mỗi bình đựng một trong các dung dịch NaCl, NaBr và NaI. Chỉ dùng hai thuốc thử (không dùng AgNO3), làm thế nào để xác định dung dịch chứa trong mỗi bình ? Viết phương trình hóa học.

Quảng cáo

Đề bài

Có ba bình không ghi nhãn, mỗi bình đựng một trong các dung dịch NaCl, NaBr và NaI. Chỉ dùng hai thuốc thử (không dùng AgNO3), làm thế nào để xác định dung dịch chứa trong mỗi bình ? Viết phương trình hóa học.

Lời giải chi tiết

Trích mỗi dung dịch một ít làm mẫu thử và cho một ít hồ tinh bột vào 3 mẫu thử trên, tiếp tục cho nước clo lần lượt  vào 3 mẫu thử.

- Mẫu thử chuyển sang vàng là NaBr                        

\(C{l_2} + 2NaBr\,\, \to \,\,2NaCl + B{r_2}\)

- Mẫu thử có xuất hiện màu xanh là mẫu NaI

\(C{l_2} + 2NaI\,\, \to \,\,2NaCl + {I_2}\)

- Mẫu không có hiện tượng là NaCl.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 37 : Luyện tập chương 5
Gửi bài