Bài 1 trang 141 SGK Hóa học 12

Các kim loại nào sau đây đều phản ứng với dung dịch CuCl2 ?

Quảng cáo

Đề bài

Các kim loại nào sau đây đều phản ứng với dung dịch CuCl?

A. Na, Mg, Ag ;                                     B. Fe, Na, Mg;

C. Ba, Mg, Hg ;                                     D. Na, Ba, Ag.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các kim loại đứng trước Cu trong dãy điện hóa ( bên tay trái Cu) sẽ có phản ứng với dd CuCl2

Lời giải chi tiết

Các kim loại phản ứng là: Fe, Na, Mg

Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu↓

Na sẽ tác dụng với H2O trong dd CuCl2 trước

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

2NaOH + CuCl2 → Cu(OH)2↓ + 2NaCl

Mg + CuCl2 → MgCl2 + Cu↓

Đáp án B

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 31. Sắt
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài