Bài 1 trang 14 SGK Địa lí 8

Dựa vào hình 4.1 (SGK trang 14), em hãy: Xác định các trung tâm áp thấp và áp cao. Xác định các hướng gió chính theo từng khu vực về mùa đông và ghi vào vở học theo mẫu bảng 4.1 (SGK trang 14).

Đề bài

Dựa vào hình 4.1 (SGK trang 14), em hãy:

- Xác định các trung tâm áp thấp và áp cao.

- Xác định các hướng gió chính theo từng khu vực về mùa đông và ghi vào vở học theo mẫu bảng 4.1 (SGK trang 14).

Lời giải chi tiết

- Các trung tâm áp thấp: A-lê-út, Ai-xơ-len,  Xích đạo, Ôxtrâylia.

- Các trung tâm áp cao: Xi-bia, A-xo, Nam Địa Tây Dương, Nam Ấn Độ Dương.

- Các hướng gió chính theo từng khu vực về mùa đông:

          Hướng gió theo mùa

Khu vực

Hướng gió mùa đông

(tháng 1)

Đông Á

Tây Bắc

Đông Nam Á

Đông Bắc hoặc hướng Bắc

Nam Á

Đông Bắc

loigiaihay.com

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải