Bài 1 - Trang 123 - SGK Địa lí 8

Xác định trên hình 33.1 (SGK trang 118) chín hệ thống sông lớn của nước ta.

Quảng cáo

Đề bài

Xác định trên hình 33.1 (SGK trang 118) chín hệ thống sông lớn của nước ta.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc bản đồ.

Lời giải chi tiết

Dựa vào kí hiệu và kênh chữ trên lược đồ để xác định vị trí chín hệ thống sông lớn, gồm: hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình, sông Kì Cùng-Bằng Giang, sông Mã, sông Cả, sông Thu Bồn, sông Ba (Đà Rằng), sông Đồng Nai, sông Mê Công.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close