Bài 1 trang 118 SGK Hóa học 12

Xác định kim loại kiềm thổ theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân...

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Xếp các kim loại kiềm thổ theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, thì

A. Bán kính nguyên tử giảm dần.

B. Năng lượng ion hóa giảm dần.

C. tính khử giảm dần.

D. Khả năng tác dụng với nước giảm dần.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ghi nhớ:

Kim loại kiềm thổ nằm ở nhóm IIA trong bảng hệ thống tuần hoàn. 

Quy luật tuần hoàn trong một nhóm

Lời giải chi tiết

Các kim loại kiềm thổ xếp theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân thì:

Bán kính nguyên tử tăng dần, năng lượng ion hóa giảm dần, tính khử tăng dần, khả năng tác dụng với nước tăng dần. 

Vậy A, C, D sai. B đúng

Đáp án B

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close