Bài 1 trang 103 SGK Hoá học 12

Bằng phương pháp nào có thể điều chế được Ag

Quảng cáo

Đề bài

Bằng phương pháp nào có thể điều chế được Ag từ dung dịch AgNO3, điều chế Mg từ dung dịch MgCl2? Viết các phương trình hoá học.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ghi nhớ: 

+ Cách điều chế kim loại Ag: phương pháp thủy luyện, phương pháp nhiệt luyện, phương pháp điện phân dung dịch

+ Cách điều chế kim loại Mg: điện phân nóng chảy muối clorua

=> Viết được PTHH xảy ra.

Lời giải chi tiết

- Từ dung dịch AgNO3 có 3 cách để điều chế Ag:

+ Phương pháp thủy luyện: dùng kim loại có tính khử mạnh hơn để khử ion Ag+.

            Cu + 2 AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

+ Phương pháp điện phân dung dịch AgNO3:

            4AgNO3 + 2H2O \( \xrightarrow[]{dp}\) 4Ag + O2 + 4HNO3

+ Cô cạn dung dịch rồi nhiệt phân AgNO3:

           2AgNO3 \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) 2Ag + 2NO2 + O2

- Từ dung dịch MgCl2 điều chế Mg: chỉ có một cách là cô cạn dung dịch để lấy MgCl2 khan rồi điện phân nóng chảy:

          MgCl2 \( \xrightarrow[]{dpnc}\) Mg + Cl2

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close