Bài 1 trang 100 SGK Hoá học 12

Giải bài 1 trang 100 SGK Hoá học 12. Có 4 ion

Quảng cáo

Đề bài

Có 4 ion là Ca2+, Al3+, Fe2+, Fe3+. Ion có số electron ở lớp ngoài cùng nhiều nhất là

A. Fe3+.              B. Fe2+.                 

C. Al3+.               D. Ca2+.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mẹo: Ghi nhớ phân tử khối của các kim loại. Kim loại nào có phân tử khối lớn hơn => số electron ở lớp ngoài cùng nhiều hơn

=> kim loại Fe có nhiều e nhất

- So sánh xem Fe3+ và Fe2+ ion nào có nhiều electron hơn

Lời giải chi tiết

Fe ( Z =26) → Fe 3+  + 3e

[Ar]3d64s2        [Ar]3d34s2

Fe ( Z = 26)  → Fe 2+  + 2e

[Ar]3d64s2         [Ar]3d44s2

=> Fe2+ có nhiều electron lớp ngoài cùng nhất

Đáp án B

Loigiaihay.com

Quảng cáo

 • Bài 2 trang 100 SGK Hoá học 12

  Bài 2 trang 100 SGK Hoá học 12

  Giải bài 2 trang 100 SGK Hoá học 12. Kim loại có tính chất vật lí chung là dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo và có ánh kim.

 • Bài 3 trang 100 SGK Hoá học 12

  Bài 3 trang 100 SGK Hoá học 12

  Giải bài 3 trang 100 SGK Hoá học 12. Kim loại khác nhau có độ dẫn điện, dẫn nhiệt khác nhau. Sự khác nhau đó được quyết định bởi:

 • Bài 4 trang 100 SGK Hoá học 12

  Bài 4 trang 100 SGK Hoá học 12

  Giải bài 4 trang 100 SGK Hoá học 12. Ngâm một lá kim loại Ni trong những dung dịch muối sau:

 • Bài 5 trang 101 SGK Hoá học 12

  Bài 5 trang 101 SGK Hoá học 12

  Giải bài 5 trang 101 SGK Hoá học 12. Để làm sạch một mẫu thuỷ ngân có lẫn tạp chất là kẽm, thiếc, chì

 • Bài 6 trang 44 SGK Hóa học 12

  Bài 6 trang 44 SGK Hóa học 12

  Giải bài 6 trang 44 SGK Hóa học 12. Tính thể tích nước brom cần dùng để điều chế 4,4 gam tribromanilin.

 • Bài 3 trang 88 SGK Hoá học 12

  Bài 3 trang 88 SGK Hoá học 12

  Giải bài 3 trang 88 SGK Hoá học 12. Thuỷ ngân dễ bay hơi và rất độc. Nếu chẳng may nhiệt kế thuỷ ngân bị vỡ thì dùng chất nào trong các chất sau để khử độc thuỷ ngân.

Gửi bài tập - Có ngay lời giải