Bài 1 trang 100 SGK Hoá học 12

Có 4 ion

Quảng cáo

Đề bài

Có 4 ion là Ca2+, Al3+, Fe2+, Fe3+. Ion có số electron ở lớp ngoài cùng nhiều nhất là

A. Fe3+.              B. Fe2+.                 

C. Al3+.               D. Ca2+.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết cấu hình của các cation, sau đó so sánh

Lời giải chi tiết

 

Ca2+: 1s22s22p63s23p6 → có 8e ở lớp ngoài cùng

Fe2+: 1s22s22p63s23p63d6 → có 15e ở lớp ngoài cùng

Fe3+: 1s22s22p63s23p63d5 → có 14e ở lớp ngoài cùng

Al3+: 1s22s22p63s23p6→ có 8e ở lớp ngoài cùng

 

=> Fe2+ có nhiều electron lớp ngoài cùng nhất

Đáp án B

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close