Vận dụng sáng tạo trang 58 SGK Âm nhạc 6 - Kết nối tri thức

Hãy tìm các nốt phù hợp với kí hiệu sau:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi 1

Hãy tìm các nốt phù hợp với kí hiệu sau:

Phương pháp giải:

Tìm các nốt phù hợp với kí hiệu.

Lời giải chi tiết:

Các nốt đó là:

Câu hỏi 2

Tìm các nốt nhạc chuyển hóa trong dòng nhạc dưới đây.

 

Phương pháp giải:

Quan sát dòng nhạc để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close