Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 2 SGK Âm nhạc 6 - Kết nối tri thức

Đọc Gam Đô trưởng và trục của Gam. Luyện tập tiết tấu 4/4. Đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo phách.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi 1

Đọc nhạc:

Phương pháp giải:

Học sinh đọc nhạc.

Lời giải chi tiết:

a) Đọc Gam Đô trưởng và trục của Gam.

b) Luyện quãng 3

c) Luyện tập tiết tấu

 


Câu 2

Đọc nhạc kết hợp với các hoạt động sau:

a) Đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo phách

b) Đọc nhạc kết hợp đánh nhịp 4 4

Phương pháp giải:

Học sinh đọc nhạc theo yêu cầu của đề bài.

Lời giải chi tiết:

a) Đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo phách

b)  Đọc nhạc kết hợp đánh nhịp 4 4

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close