Lý thuyết âm nhạc: Các thuộc tính cơ bản của âm thanh có tính nhạc SGK Âm nhạc 6 - Kết nối tri thức

ghép các thuộc tính của âm thanh có tính nhạc với bức tranh thích hợp ở trên.Hãy lấy ví dụ minh họa về các thuộc tính âm nhạc có tính nhạc.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi 1

Ghép các thuộc tính của âm thanh có tính nhạc với bức tranh thích hợp ở trên.


Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết các thuộc tính của âm thanh và ghép với bức tranh phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Câu hỏi 2

Hãy lấy ví dụ minh họa về các thuộc tính âm nhạc có tính nhạc.


Phương pháp giải:

Em lấy ví dụ về các thuộc tính của âm thanh có tính nhạc.

Lời giải chi tiết:

- Cao độ: Âm thanh nốt Đô trầm và thấp hơn nốt Rê, Mi, Pha, Sol, La, Si.

- Trường độ: Âm thanh kêu lên của tiếng kèn nói chung ngân dài hơn khi giữ hơi khỏe và lâu.

- Cường độ: Tiếng trống gõ nhẹ sẽ nhỏ hơn tiếng trống khi gõ mạnh

- Âm sắc: Âm thanh sáo trúc trong trẻo, âm thanh của đàn Guitar đanh và trầm hơn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close