Lý thuyết âm nhạc: Kí hiệu âm bằng hệ thống chữ cái Latin SGK Âm nhạc 6 - Kết nối tri thức

Ứng dụng đọc tên nốt nhạc bằng chữ cái Latin vào Bài đọc nhạc số 1.

Quảng cáo

Đề bài

Ứng dụng đọc tên nốt nhạc bằng chữ cái Latin vào Bài đọc nhạc số 1.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Học sinh đọc tên nốt nhạc theo yêu cầu đề bài.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close