Thường thức âm nhạc - Nhạc sĩ Văn Ký và tác phẩm Bài ca hy vọng - SGK Âm nhạc 6 - Kết nối tri thức

Nhạc sĩ Văn Ký sáng tác Bài ca hy vọng trong hoàn cảnh nào? Em hãy nêu cảm nhận sau khi nghe tác phẩm Bài ca hy vọng.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi 1

Nhạc sĩ Văn Ký sáng tác Bài ca hy vọng trong hoàn cảnh nào?

Phương pháp giải:

Tìm hiểu hoàn cảnh sáng tác bài hát: Bài ca hi vọng

Lời giải chi tiết:

Bài hát Bài ca hy vọng được nhạc sĩ Nguyễn Văn Ký sáng tác vào năm 1958, khi đất nước bị chia cắt hai miền Bắc – Nam, miền Bắc luôn hướng tới miền Nam ruột thịt.


Câu hỏi 2

Em hãy nêu cảm nhận sau khi nghe tác phẩm Bài ca hy vọng.


Phương pháp giải:

Nêu cảm nhận của em sau khi nghe bài hát.

Lời giải chi tiết:

Sau khi nghe bài hát, có thể cảm nhận thấy giai điệu bài hát rất nhẹ nhàng nhưng lại hào hùng cùng với lời ca đầy lạc quan về một tương lai tương sáng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close