Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 5 SGK Âm nhạc 6 - Kết nối tri thức

Đọc gam Đô trưởng và trục của gam, luyện tập tiết tấu kết hợp quãng, bài đọc nhạc số 5

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi 1

Phương pháp giải:

Học sinh đọc nhạc.

Lời giải chi tiết:

a) Đọc gam Đô trưởng và trục của gam.

b) Luyện tập tiết tấu kết hợp quãng

c) Bài đọc nhạc số 5

Câu hỏi 2

Phương pháp giải:

Học sinh đọc nhạc.

Lời giải chi tiết:

a) Đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo phách.

b) Học sinh đọc nhạc kết hợp đánh nhịp 3 4.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close