Văn bản Tục ngữ về thiên nhiên, lao động và con người, xã hội (2)

1. Ráng mỡ gà, có nhà thì giữ 2. Nhất thì, nhì thục

Quảng cáo

Tục ngữ về thiên nhiên, lao động và con người, xã hội (2)

1. Ráng mỡ gà, có nhà thì giữ

2. Nhất thì, nhì thục

3. Mống đông vồng tây, chẳng mưa dây cũng bão giật

4. Tôm đi chạng vạng, cá đi rạng đông

5. Đói cho sạch, rách cho thơm

6. Chết trong hơn sống đục

7. Có công mài sắt, có ngày nên kim

8. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close