Soạn bài Giải thích quy tắc, luật lệ của một hoạt động hay trò chơi SGK Ngữ Văn 7 tập 1 Cánh diều - siêu ngắn

Giải thích quy tắc, luật lệ của một hoạt động hay trò chơi là giới thiệu cho người nghe những quy định của một hoạt động, một trò chơi mà các thành viên tham gia hoạt động hay trò chơi ấy cần tôn trọng và chấp hành

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Định hướng

(trang 114, SGK Ngữ văn 7 tập 1)

a) Giải thích quy tắc, luật lệ của một hoạt động hay trò chơi là giới thiệu cho người nghe những quy định của một hoạt động, một trò chơi mà các thành viên tham gia hoạt động hay trò chơi ấy cần tôn trọng và chấp hành

b) Để giải thích quy tắc, luật lệ của một hoạt động hay trò chơi, cần chú ý:

- Lựa chọn một hoạt động hay trò chơi

- Tìm hiểu các quy tắc, luật lệ của hoạt động hay trò chơi đã chọn

- Lập dàn ý cho bài nói của mình

- Trình bày ý kiến theo dàn ý; chú ý đến giọng nói, tư thế, nét mặt, cử chỉ…

- Bảo đảm thời gian trình bày, biết nhường lời và lắng nghe ý kiến của người khác…

Thực hành

(trang 112, SGK Ngữ văn 7 tập 1)

Phương pháp giải:

- Xem lại nội dung đọc hiểu văn bản Những nét đặc sắc trên “đất vật” Bắc Giang; tìm hiểu các thông tin liên quan đến quy định của hoạt động đấu vật

- Xem lại nội dung phần Viết đã thực hành

- Chuẩn bị tranh, ảnh và phương tiện trình bày (nếu có)

Lời giải chi tiết:

1. Tìm ý và lập dàn ý

a. Mở đầu: Giới thiệu hoạt động

  Đấu vật là một trong những hoạt động văn hóa rất đặc sắc của vùng đất Bắc Giang. Có nhiều quy định mà người tham gia cần tôn trọng, tuân thủ trong đấu vật.

b. Nội dung chính: Giới thiệu cụ thể các quy tắc, luật lệ của hoạt động đấu vật theo một trật tự nhất định

- Đối tượng tham gia gồm những ai (các đô vật, người cầm trống chầu, người xem,...)?

- Hoạt động đấu vật cần phải tuân thủ những quy định gì?

- Trình tự của trận đấu vật phải như thế nào? Nghi lễ bái tổ phải tiến hành ra sao? Keo vật thờ có những quy định gì? Động tác xe đài phải thực hiện như thế nào?

c. Kết thúc

- Nêu giá trị và ý nghĩa của hoạt động đấu vật ở Bắc Giang nói riêng và đấu vật truyền thống của dân tộc nói chung.

 Đấu vật thể hiện tinh thần thượng võ; đồng thời, thông qua đấu vật, người ta mong có mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, bội thu

2. Nói và nghe

a. Người nói

- Dựa vào dàn ý để trình bày, giải thích về quy tắc, luật lệ của hoạt động đấu vật ở Bắc Giang

- Trình bày bằng lời, tránh viết thành văn để đọc; sử dụng điệu bộ, cử chỉ và các phương tiện hỗ trợ phù hợp

b. Người nghe

- Tập trung lắng nghe ý kiến của người khác

- Nhận xét được những điểm mạnh và điểm yếu về cách thức trình bày của người nói

- Đưa ra ý kiến để trao đổi, thảo luận

3. Kiểm tra và chỉnh sửa

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close