Soạn bài Tự đánh giá bài 10 SGK Ngữ Văn 7 tập 2 Cánh diều - siêu ngắn

Nội dung chính của văn bản trên là gì?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1 (trang 93, SGK Ngữ văn 7 tập 2)

Phương pháp giải:

Đọc kỹ văn bản

Lời giải chi tiết:

Đáp án A

Câu 2

Câu 2 (trang 93, SGK Ngữ văn 7 tập 2)

Phương pháp giải:

Đọc kỹ văn bản.

Lời giải chi tiết:

Đáp án D

Câu 3

Câu 3 (trang 93, SGK Ngữ văn 7 tập 2)

Phương pháp giải:

Đọc kỹ văn bản.

Lời giải chi tiết:

Đáp án A

Câu 4

Câu 4 (trang 93, SGK Ngữ văn 7 tập 2)

Phương pháp giải:

Đọc kỹ văn bản.

Lời giải chi tiết:

Đáp án D

Câu 5

Câu 5 (trang 94, SGK Ngữ văn 7 tập 2)

Phương pháp giải:

Đọc kỹ văn bản.

Lời giải chi tiết:

Đáp án B.

Câu 6

Câu 6 (trang 94, SGK Ngữ văn 7 tập 2)

Phương pháp giải:

Đọc kỹ văn bản.

Lời giải chi tiết:

Đáp án C.

Câu 7

Câu 7 (trang 94, SGK Ngữ văn 7 tập 2)

Phương pháp giải:

Đọc kỹ văn bản

Lời giải chi tiết:

Đáp án B.

Câu 8

Câu 8 (trang 94, SGK Ngữ văn 7 tập 2)

Phương pháp giải:

Đọc kỹ văn bản

Lời giải chi tiết:

Đáp án B

Câu 9

Câu 9 (trang 94, SGK Ngữ văn 7 tập 2)

Phương pháp giải:

Nêu bài học của bản thân.

Lời giải chi tiết:

Em học được cách triển khai nội dung theo cách phân chia đối tượng thành từng loại từ khái quát đến cụ thể.

Câu 10

Câu 10 (trang 94, SGK Ngữ văn 7 tập 2)

Phương pháp giải:

Nêu phương tiện kỳ vọng trong tương lai

Lời giải chi tiết:

Em kì vọng vào một chiếc ô tô bay. Nó trông giống một chiếc ô tô bình thường nhưng có cánh và có thể bay trên trời. Ô tô có những tấm mặt trời để nhận nguồn nhiệt từ mặt trời và tạo thành năng lượng. Em nghĩ nó là một phát minh lớn bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close