Soạn bài Thực hành tiếng Việt bài 10 SGK Ngữ Văn 7 tập 2 Cánh diều - siêu ngắn

Xếp các thuật ngữ ở cột A vào lĩnh vực khoa học phù hợp ở cột B:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1 (trang 82, SGK Ngữ văn 7 tập 2)

Phương pháp giải:

Giải nghĩa thuật ngữ và xếp vào lĩnh vực phù hợp.

Lời giải chi tiết:

1 – c;

2 – a;

3 – e;

4 – b;

5 – d.

Câu 2 (trang 82, SGK Ngữ văn 7 tập 2)

Phương pháp giải:

Giải nghĩa thuật ngữ và xếp vào lĩnh vực phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Các lĩnh vực khoa học:

- Toán học: c.

- Vật lí học: d.

- Hóa học: a.

- Sinh học: b.

- Ngôn ngữ học: e.

Câu 3 (trang 82, SGK Ngữ văn 7 tập 2)

Phương pháp giải:

Xác định nét khu biệt giữa các loại để xếp vào nhóm thích hợp

Lời giải chi tiết:

a. Chỉ đặc điểm cấu tạo của sự vật: xuồng năm lá, xuồng ba lá, xuồng tam bản.

b. Chỉ cách vận hành sự vật: xuồng chèo, xuồng máy.

c. Chỉ công dụng của sự vật: ghe câu, ghe cào tôm

Câu 4 (trang 82, SGK Ngữ văn 7 tập 2)

Phương pháp giải:

Xem lại kiến thức về từ loại và thành phần câu để viết đoạn văn.

Lời giải chi tiết:

Từ loại là những từ giống nhau về ngữ pháp hay đặc điểm và biểu đạt ý nghĩa một cách khái quát. Chúng được chia làm khá nhiều loại, bao gồm: danh từ, động từ, tính từ, đại từ, chỉ từ, số từ, lượng từ…Ngoài ra còn có quan hệ từ, tình thái từ, phó từ… Trong đó, danh từ, tính từ, động từ là các từ loại thường gặp và đảm nhiệm vai trò là thành phần chính trong câu. Danh từ xác định sự vật và hiện tượng, đóng vai trò là chủ ngữ. Động từ là các từ chỉ hành động, trạng thái; còn tính từ biểu diễn đặc điểm, tính chất, trạng thái. Vị ngữ của câu thường do động từ và tính từ đảm nhiệm. Từ loại tiếng Việt vô cùng phong phú và đa dạng, tạo nên nhiều tổ hợp câu đặc sắc.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close