Soạn bài Tự đánh giá bài 5 SGK Ngữ Văn 7 tập 1 Cánh diều - siêu ngắn

Văn bản trên giới thiệu trò chơi gì và của dân tộc nào?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1 (trang 117, SGK Ngữ văn 7 tập 1)

Phương pháp giải:

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết:

Đáp án: C

Câu 2

Câu 2 (trang 117, SGK Ngữ văn 7 tập 1)

Phương pháp giải:

Đọc kĩ phần đầu của văn bản

Lời giải chi tiết:

Đáp án: B

Câu 3

Câu 3 (trang 117, SGK Ngữ văn 7 tập 1)

Phương pháp giải:

Đọc kĩ phần đầu của văn bản

Lời giải chi tiết:

Đáp án: A

Câu 4

Câu 4 (trang 117, SGK Ngữ văn 7 tập 1)

Phương pháp giải:

Đọc kĩ đoạn văn thứ 2 của văn bản

Lời giải chi tiết:

Đáp án: C

Câu 5

Câu 5 (trang 117, SGK Ngữ văn 7 tập 1)

Phương pháp giải:

Đọc kĩ đoạn văn thứ 2 của văn bản

Lời giải chi tiết:

Đáp án: B

Câu 6

Câu 6 (trang 117, SGK Ngữ văn 7 tập 1)

Phương pháp giải:

Đọc kĩ đoạn văn thứ 2 của văn bản

Lời giải chi tiết:

Đáp án: C

Câu 7

Câu 7 (trang 118, SGK Ngữ văn 7 tập 1)

Phương pháp giải:

Đọc kĩ đoạn văn thứ 3 của văn bản

Lời giải chi tiết:

Đáp án: B

Câu 8

Câu 8 (trang 118, SGK Ngữ văn 7 tập 1)

Phương pháp giải:

Đọc kĩ đoạn cuối của văn bản

Lời giải chi tiết:

Đáp án: A

Câu 9

Câu 9 (trang 118, SGK Ngữ văn 7 tập 1)

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức về trạng ngữ để xác định

Lời giải chi tiết:

Đáp án: B

Câu 10

Câu 10 (trang 118, SGK Ngữ văn 7 tập 1)

Phương pháp giải:

Đọc kĩ phần mở đầu văn bản

Lời giải chi tiết:

Câu: “Cũng như các dân tộc khác, người Khmer có một nền văn hóa đậm đà bản sắc, phong phú và đa dạng

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close